மனிதனின் புதியவகை மூளைக் கலம் ஒன்று விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிப்பு – Technology News

மனிதனின் புதியவகை மூளைக் கலம் ஒன்று விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிப்பு

இந்த செய்தியைப் பகிர்க

தற்போது ஒரு புதியவகை மூளைக்கலம் ஒன்று விஞ்ஞானிகளால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Rosehip Neuron எனப்படும் இக்கலமானது எத் தொழிற்பாட்டுடன் தொடர்புடையது என இதுவரையில் அறியப்படவில்லை.

எனினும் இது ஆச்சரியமாக மனிதர்களில் மட்டுமே காணப்படுகின்றது என தெருவிக்கப்படுகிறது.

ஆய்வாளர்களது அடுத்தகட்ட நடவடிக்கையாக இக் கலம் எவ்வாறு மூளையினுள் ஒழுங்கமைந்துள்ளது என்பதை வரைபடமாக்குவதாகும்.

இக் கண்டுபிடிப்பானது வருங்காலங்களில் மூளை எவ்வாறு தொழிற்படுகிறது என்பது தொடர்பான அடிப்படைத் தகவல்களை அறிய வழிவகுக்கும் என்பது ஆய்வாளர்களின் நம்பிக்கை.

இவ் ஆய்வு தொடர்பான தகவல்கள் Nature Neuroscience எனும் இணையப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

– இந்த பதிவை உங்கள் நண்பர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Advertisement

Recommended For You

About the Author: Oviya

Leave a Reply